Gewijzigde verwachting waterstand

Rijkswaterstaat meldt aan het waterschap Noorderzijlvest dat de verwachte waterstand op zee rond het middaguur op NAP+ 2.85 meter uitkomt. Dat is onder de norm van NAP+ 3.00 meter waarbij normaal de coupures sluiten. Dat betekent dat de voorgenomen sluiting vanaf 9.00 uur vanmorgen niet nodig is.
Het waterschap blijft alert. Het is niet uitgesloten dat de coupures in de loop van de komende dagen toch moeten sluiten.