De roek is weer actief in onze gemeente. Op verschillende plekken hoor je het krassende geluid van groepen kraaiachtige vogels. De een vindt het prachtig om te zien, de ander ervaart er overlast van.

Verjagen mag niet zomaar

De roek is een beschermde diersoort. Daarom mogen roeken niet zomaar worden verjaagd. We hebben een ontheffing (toestemming) nodig van de provincie Groningen. De gemeente Eemsdelta heeft een nieuwe ontheffing van de provincie gekregen om de roeken de komende jaren te mogen verjagen.

Volop in voorbereiding

Om te mogen verjagen, is er een beheerplan nodig. Hierin staat op welke locaties er mag worden verjaagd en waar de roeken naartoe worden verjaagd (dit noemen we beheerlocaties). Om te kunnen starten met verjagen moeten de beheerlocaties eerst klaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld door nesten te verplaatsen. Ook is het soms nodig om bomen te snoeien zodat roeken niet dicht bij woningen nestelen. Dit jaar gaat de gemeente alle beheerlocaties geschikt maken. Ook gaan we voorbereidingen treffen om vanaf 2023 de roeken op de overlastlocaties te kunnen verjagen. Voorbereidingen die nodig zijn om de Wet natuurbescherming niet te overtreden. We betrekken direct omwonenden van de overlastlocaties en de beheerlocaties bij de aanpak.

Meer weten?

Heb je vragen over roeken in onze gemeente? Wil je een melding doen van overlast? Of wil je vanaf volgend jaar helpen met verjagen? Lees dan meer informatie over roeken op de gemeentelijke website.