menu Home chevron_right
Nieuws uit de gemeente

m.s. Noordborg in prijs verhoogd.

Dirk van Nieuwpoort | 10 februari 2022

In januari 2022 heeft scheepsmakelaar Dick van der Kamp Shipsales B.V. de prijs voor de verkoop van de Noordborg aanzienlijk bijgesteld. De prijs is verhoogd met € 60.000; dit betekent dat de eerdere prijs van € 90.000 nu tot € 150.000 is gestegen.

Het zal duidelijk zijn dat deze fikse verhoging een dikke alsmede ook definitieve streep door de plannen van de Stichting MS Noordborg zet.

Helaas bleek al eerder dat de bereidheid van de eigenaar om mee te werken aan uitvoering van de voorstellen van de Stichting MS Noordborg, om het schip te kunnen bewaren als varend maritiem erfgoed, uitermate gering was.

De hiervoor genoemde prijsstijging heeft de Stichting MS Noordborg ertoe gedwongen het besluit te nemen de crowdfunding ter ondersteuning van het Noordborg project op te schorten, om te voorkomen dat onjuiste verwachtingen worden gewekt of wellicht misverstanden ontstaan. Het betekent verder dat de stichting zich nu gaat beraden over haar toekomst.

Tegelijkertijd wordt er momenteel gekeken of een andere invulling van het project wellicht mogelijk is, dan wel dat er alternatieven mogelijk zijn. Het bestuur gaat dit onderzoeken, vandaar dat op dit moment daar nog geen verdere mededelingen over gedaan kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is of er nadere besluiten zijn genomen, zal het bestuur dat zo snel mogelijk bekend maken.

Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling voor de stichting uitermate teleurstellend nieuws is.

Achtergrond

In april 2019 is de stichting “MS Noordborg” opgericht. Het doel van de stichting is het behoud van de met haar originele Bronsmotor uitgeruste coaster Noordborg als varend museumschip. De stichting wil dit project realiseren in nauwe samenwerking met het Bronsmotoren Museum in Farmsum.

De Noordborg is in 1962 in opdracht van rederij E. Wagenborg’s Scheepvaart & Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl gebouwd. Het is de laatste, met haar oorspronkelijke Bronsmotor uitgeruste, nog in originele staat verkerende coaster uit die tijd. De Noordborg kan daarom als uniek bestempeld worden en is zonder meer de moeite waard om behouden te worden.

Stand van zaken

De stichting is reeds geruime tijd in contact met Dick van der Kamp Shipsales B.V. over de aankoop van de Noordborg. In deze periode is de vraagprijs voor het schip door Dick van der Kamp Shipsales B.V. verlaagd naar € 90.000. Inmiddels is dit dus verhoogd tot € 150.000.
De Stichting MS Noordborg heeft in april 2021 bij Dick van der Kamp Shipsales B.V. een idee ter tafel gebracht waarmee het mogelijk zou zijn om, met respect voor de uitgangspunten van beide partijen, voor beide partijen hun doelstellingen, althans een aanzienlijk deel daarvan, te realiseren.

Helaas was de reactie op dit voorstel tot nu toe negatief.

Als gevolg van de prijsstijging waarmee de Stichting MS Noordborg nu wordt geconfronteerd, is het vrijwel onvermijdelijk dat het door de stichting opgezette project, om de Noordborg als varend maritiem erfgoed voor Nederland te behouden, zal mislukken.

Het project

De stichting wil de Noordborg kopen, om het schip daarna te restaureren. Het schip is naar omstandigheden relatief redelijk geconserveerd maar er moet wel het nodige gebeuren om het weer in operationele staat te krijgen.

Naast het nodige onderhoud van het schip (zowel in- als uitwendig), moet sowieso een volledige revisie van de Bronsmotor type 4 ED, die in het verleden voor de voortstuwing van de Noordborg heeft zorggedragen, onderdeel van de restauratie uitmaken; daarmee kan de motor ook in de toekomst de rol van voortstuwer weer vervullen. De motor is momenteel volledig gedemonteerd.

Een boegschroef zal zeker bijdragen aan een betere manoeuvreerbaarheid van het schip.

De restauratie van het interieur is tevens inbegrepen in het plan. Hierbij is het de bedoeling het vrachtruim, met zo veel als praktisch mogelijk het behoud van de oorspronkelijk constructie, te transformeren tot een multifunctionele ruimte, die enerzijds een museumfunctie zal krijgen maar anderzijds ook een significante bijdrage zal leveren aan een voldoende exploitatieresultaat.

Het ultieme doel is de oorspronkelijke coaster en de oude Bronsmotor te bewaren voor het nageslacht, het schip open te stellen voor het publiek en het uiteindelijk als varend museumschip kostendekkend te exploiteren.

 • cover play_circle_filled

  Omroep Eemsdelta
  Altijd dichtbij

 • play_circle_filled

  01. 16-11-2020 18:00
  Lijsttrekkersdebat

  file_download
 • play_circle_filled

  02. 16-11-2020 19:00
  Lijsttrekkersdebat

  file_download
 • play_circle_filled

  03. 16-11-2020 20:00
  Lijsttrekkersdebat

  file_download
 • play_circle_filled

  04. 16-11-2020 21:00
  Lijsttrekkersdebat

  file_download
 • cover play_circle_filled

  Delta Rhythm
  21:00 - 22:00

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play