Op woensdag 2 februari kort na middernacht hebben we te maken met hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelt rond 00.10 uur in Delfzijl een waterstand van NAP +3.10m. Dit betekent dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl worden gesloten.

Dinsdagavond om 21.00 uur wordt begonnen met de sluiting. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, worden de wegen weer opengesteld. De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van NAP + 3m of hoger.