menu Home chevron_right
Nieuws uit de provincie

Hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’ gepresenteerd

Marcel Voorthuijsen | 29 juni 2023

Veur Mekoar, dat is de titel van het hoofdlijnenakkoord van de BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Met gepaste trots presenteren zij dit akkoord waarin men de Groningers voorop stellen.

Stijl van besturen

Met een verbindende, duidelijke, eerlijke en oprechte stijl van besturen werken ze de komende periode 2023 – 2027 aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van de provincie Groningen. Door met partners het goede te doen voor de Groningers willen ze het vertrouwen in de overheid herstellen. Hiervoor is een intensief gesprek met de samenleving nodig waar, bij het maken van plannen, de Groningers en de unieke identiteit van onze provincie centraal staan. Men plaatst de belangen van onze inwoners voorop. Ook als ze onze verantwoordelijkheden nemen bij landelijke opgaven in de landbouw, natuur, energie, mobiliteit en gezondheid. Verandering heeft alleen kans van slagen als ze gedragen en beleefd wordt door verreweg de meeste Groningers.

Gemeenschappen

Men gaat investeren in gemeenschappen. Een dorpshuis, winkel, bushalte, basisschool, en een rijk verenigingsleven betekenen ontzettend veel voor hoe inwoners hun gemeenschap beleven en er toekomstperspectief in zien. Daarnaast zetten ze zich in voor het regionale centrabeleid. Hierin maken ze plannen voor de leefbaarheid van de kleine steden en kernen die een centrumfunctie vervullen in de provincie. Daarbij vinden zij dat elke Groninger recht heeft op een goede, veilige en betaalbare woning. Een woning die past bij iedere levensfase en in een omgeving die aansluit bij ieders wensen. Ze zetten zich in voor een goede bereikbaarheid van Stad én Ommeland. Reizen moet veilig, vlot en betaalbaar kunnen. Of dat nu met het openbaar vervoer, de auto of de fiets is.

Mijnbouw

De Rijksoverheid en de oliemaatschappijen hebben in de provincie een slepende en ontwrichtende ramp veroorzaakt. De parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen heeft haarfijn blootgelegd hoe enerzijds het sturen op geld verdienen en anderzijds de kosten beheersbaar houden hebben geleid tot een onhoudbare situatie in onze provincie. Het provinciebestuur gaat  samen met de gemeenten en inwoners inzetten voor écht een ‘nij begun’. Centraal staat een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarin ze werken vanuit vertrouwen in de burger en oplossingsgericht denken. Met als doel dat het gebied, de woningen en de mensen er daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Landelijk gebied

Groningen is en blijft een landbouwprovincie. Voor zowel het herstellen en versterken van natuur, als voor de vastgelopen vergunningverlening (denk bijvoorbeeld aan PAS-melders en interimmers) zien ze de noodzaak om te werken aan een integrale aanpak voor een transitie in het Landelijk Gebied. Ze proberen daarin de opgaven en wettelijke verplichtingen in te vullen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water. Die overgang geven ze op Groningse wijze gaandeweg verder vorm: gebiedsgericht willen wij komen tot maatregelen als antwoord op de juridische en ecologische uitdagingen. Daarbij is draagvlak van de grondeigenaren van groot belang. Gedwongen onteigening om nieuwe natuur te ontwikkelen of stikstof- of broeikasuitstoot te verminderen is wat ons betreft niet aan de orde.

Economie

Het bestuur maakt werk van een nieuwe economische visie. Daarin hebben zij aandacht voor de ontwikkeling en groei van de agrarische sector, vrijetijdseconomie, health-sector, innovatieve en groene industrie, maakindustrie, gezondheid, transport, onze industrieterreinen en winkelkernen. Wij zoeken hierin naar samenhang en (internationale) samenwerking, zodat sectoren van elkaar kunnen leren en vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Zo stimuleert men ook de arbeidsmarkt.

Ze zien Groningen Airport Eelde als een belangrijke voorziening voor onze provincie en een aanvullend onderdeel van onze infrastructuur. De komende jaren ondersteunen de bestuurder het vliegveld met een aandeel in de NEDAB-subsidie (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang).

Ook investeren ze de komende periode in onze vrijetijdseconomie. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Groningers.

Provinciebestuurders

De beoogd gedeputeerden zijn Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamster (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). Dit is voor het  eerst dat een partijloze gedeputeerde in het college plaatsneemt. Tijdens een extra Statenvergadering op 5 juli staat de installatie van de kandidaat-gedeputeerden op de agenda.

Zetelverdeling
Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van de provincie Groningen. De BBB was de grote winnaar van de Statenverkiezingen en veroverde als nieuwkomer 12 zetels. De PvdA volgde met 5. ChristenUnie en Groninger Belang hebben elk 3 zetels. In totaal hebben ze hiermee 23 van de 43 zetels in Provinciale Staten.

  • cover play_circle_filled

    Omroep Eemsdelta
    Altijd dichtbij

  • cover play_circle_filled

    Eemsdelta Sport
    16:00 - 17:00

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play