menu Home chevron_right

Organisatie


Visie, doelen en strategie

Visie op de positie van de omroep
Omroep Eemsdelta is de lokale publieke media-instelling voor de gemeente Eemsdelta.

In beginsel is de omroep er voor de inwoners van onze gemeente, waar zij als taak heeft aandacht te besteden aan alle maatschappelijke stromingen in de samenleving. Verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties die zich willen presenteren aan het publiek en hun evenementen en activiteiten willen promoten, kunnen bij de omroep terecht.

Omroep Eemsdelta  staat midden in de lokale samenleving, maakt daarvan expliciet deel uit en biedt die samenleving een podiumfunctie.

Verder, maar zeker niet op de laatste plaats, heeft Omroep Eemsdelta  als lokale nieuwsvoorziening een belangrijke functie met betrekking tot het journalistiek volgen en het verzorgen van uitzendingen en publiceren over de lokale politiek, politiek-bestuurlijke systemen en het functioneren ervan. Een aandachtsveld dat bij regionale en landelijke omroepen vaak onderbelicht blijft.


Doelen
Omroep Eemsdelta  stelt zich ten doel:
1) enerzijds de eigen organisatie verder te professionaliseren en haar bedrijfsvoering efficiënter in te richten, en
2) anderzijds mede vorm te geven aan een nieuwe streekomroep in Noord Groningen, in nauwe samenwerking met Lokale Omroep Hogeland.

Om deze doelen en ambities te verwezenlijken zijn de onderstaande uitgangspunten geformuleerd:

 • Omroep Eemsdelta is een vrijwilligersorganisatie, met aandacht voor adequate begeleiding van en ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn medewerkers. Daarnaast wordt kennis en kunde actief ter beschikking gesteld aan de samenwerkingspartners.
 • Omroep Eemsdelta biedt een gevarieerd pakket aan radioprogramma’s met een kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod en een constante nieuwsvoorziening via diverse communicatiekanalen.
 • Omroep Eemsdelta brengt informatieve, culturele en educatieve programma’s die voldoen aan de wettelijke ICE-norm (Informatie, Cultuur en Educatie) voor lokale omroepen.
 • Omroep Eemsdelta investeert in relaties en onderhoudt intensieve contacten met haar stakeholders, gericht op innovatie en verbetering van de programma’s.
 • Omroep Eemsdelta beschouwt feedback vanuit de eigen organisatie en daarbuiten op bestuurlijk, organisatorisch en redactioneel functioneren als aanmoediging tot verbetering.
 • Omroep Eemsdelta is een solide en financieel gezonde organisatie. De financiële administratie en het opstellen van jaarstukken wordt uitgevoerd door een extern bureau, dat het bestuur daarnaast (on)gevraagd voorziet van advies op financieel gebied.
 • Omroep Eemsdelta heeft een bestuur dat zich richt op hoofdlijnen, dat zich actief in kennis stelt over wat er in de organisatie speelt en dat zich faciliterend opstelt ten opzichte van de medewerkers. Daarnaast heeft het bestuur een representatieve en informatiefunctie naar diverse partijen buiten de organisatie.

 Strategie
Omroep Eemsdelta vervaardigt en stelt zijn mediaproducten beschikbaar voor een breed publiek. In de eerste plaats voor de primaire doelgroep: inwoners en bezoekers van de genoemde gemeente. Maar ook mondiaal voor iedereen die interesse heeft in nieuwsfeiten, onderwerpen en programma’s uit de Noord-Groningse kuststreek. Dit gebeurt via de mediamiddelen radio, televisie, website en sociale media. Dit is alleen te realiseren door goede samenwerking binnen teams en tussen de verschillende teams onderling, die bestaan uit ambitieuze vrijwilligers. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de continuïteit en kwaliteit van programma’s en nieuwsuitingen via de diverse mediamiddelen.

Om met regelmaat het gehele medewerkersbestand te kunnen versterken en verloop te kunnen opvangen, wordt naar talent gescout en wordt actief gebruik gemaakt van de onderlinge netwerken.

Om adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen en veranderende wetgeving, volgt het bestuur trends en actualiteiten en worden met regelmaat landelijke bijeenkomst bijgewoond.

Professionele en (politiek-)bestuurlijke netwerken worden zorgvuldig onderhouden, met inachtneming van de vereiste wederzijdse onafhankelijkheid.

DISCIPLINES
Lokaal gericht
Voor een streekomroep geldt dat voldaan wordt aan de z.g. ICE-norm (conform artikel 2.70 Mediawet 2008). Deze norm bepaalt o.a. dat 50 procent van de toetsbare uitzendtijd  (van lineaire kanalen) een informatief, cultureel en educatief karakter heeft, gericht op de eigen streek.
De programmering van de lokale Omroep Eemsdelta (ijkpunt januari 2020) benadert reeds de ICE-norm. Niettemin wordt, in de aanloopfase naar het vormen van een streekomroep, de programmering de komende periode kritisch beschouwt waarbij het streven gericht is op het in voldoende mate voldoen aan deze normering.

Radio
Omroep Eemsdelta heeft een 24/7-programmering, bestaande uit live radio afgewisseld met tevoren opgenomen programma’s en non-stop muziekprogramma’s. Vijf dagen per week wordt in een tenminste één uur durend live-programma actualiteiten en lokaal nieuws uitgezonden. Live uitzendingen vinden plaats zowel vanuit de studio als vanaf locaties in de gemeenten.

Door gebruik te gaan maken van nieuwe technieken zullen we, vooral bij uitzendingen op locatie, het ‘radiokijken’ gaan invoeren, live-radio met tegelijkertijd streaming video via de website.

Televisie
Omroep Eemsdelta, van oudsher een lokale radio-omroep, oriënteert zich i.v.m. toewerken naar een streekomroep, eveneens op gebruik van het medium TV.
De toepassing van videostreaming en TV zal verder worden uitgewerkt. Omroep Eemsdelta  treedt daartoe in overleg met Ziggo en diverse andere stakeholders. Uitgangspunt is vooralsnog dat in samenwerking met Lokale Omroep Hogeland live- en achtergrondprogramma’s worden gemaakt.

Daarnaast is Omroep Eemsdelta gestart met een TV-krant, waarmee kijkers dagelijks via geschreven tekst over alle actuele zaken in het eigen uitzendgebied worden geïnformeerd. Via dit medium kan ook reclame worden getoond waarmee opbrengsten kunnen worden gegenereerd om een deel van de exploitatiekosten te dekken.

Website en sociale media
De website van Omroep Eemsdelta is het digitale baken van de organisatie. Via de website kunnen bezoekers het laatste nieuws vernemen, het uitzendschema bekijken, kennis nemen van de vele programma’s, zien welke reporters, presentatoren en technici daarvoor verantwoordelijk zijn en kan men de uitzendingen ook beluisteren.
Via drie webcams is de goed geoutilleerde studio te zien en bij uitzendingen kan live worden meegekeken en geluisterd. Wie een uitzending heeft gemist, kan die via de website terugluisteren. Dagelijks worden op de website van Omroep Eemsdelta het nieuws en de terug te kijken en/of te beluisteren programma’s bijgewerkt.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, maakt Omroep Eemsdelta veel gebruik van social media en doet dat vooral via de eigen Facebookpagina. Ook deze wordt vrijwel dagelijks door reporters en redacteuren voorzien van nieuwe content, zoals korte nieuwsflitsen, foto’s en video. In het kader van de wederkerigheid van deze media, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de feedback en opmerkingen die ‘reageerders’ als post plaatsen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dirk van Nieuwpoort – voorzitter T:0624257602 – E: info@omroepeemsdelta.nl
 • Epko de Vries
 • Gea van Loon
 • Jack Westers

Het bedrijf bBB in de persoon van dhr. Jan Bos voert de financiële administratie en de facturatie uit voor de omroep.

PBO

Verder moeten we een PBO (Programma Beleidbepalend Orgaan) hebben die is samengesteld uit organisaties die voorkomen in de gemeente Eemsdelta. Het PBO toetst de programma’s en ziet er op toe dat alle geledingen binnen beide gemeentes aan bod (kunnen) komen in de radio-uitzendingen van Omroep Eemsdelta.

Het PBO van Omroep Eemsdelta bestaat uit:

 • Dhr. R. Sybesma – Werkgevers vertegenwoordiging
 • Vacant sinds 1-1-2022 – Kerken
 • Dhr. Tjarko Kuiper – Onderwijs en Educatie
 • Mw. C. Heinen – Kunst en Cultuur
 • Dhr. E. de Vries – Sport en recreatie
 • Dhr. Peter van Haagen – Etnische minderheden
 • Dhr. P. Oosterhuis – Ouderen

Redactie

De redactie is te bereiken via de volgende emailadressen:
info@omroepeemsdelta.nl 
redactie@omroepeemsdelta.nl

De redactie bestaat uit:

Pim Feijen – Web- en kabelkrant redacteur
Marcel Voorthuijsen – Web- en kabelkrant redacteur
Janny Volmer – Redactie Lunchradio
Tet Luursema – Redactie Lunchradio
Henk Lameijer – Redactie Lunchradio politiek
Wiljan van Nieuwpoort – Redactie Rondje Eemsdelta
Dirk van Nieuwpoort – Redactie Lunchradio en Rondje Eemsdelta • cover play_circle_filled

  Omroep Eemsdelta
  Altijd dichtbij

 • cover play_circle_filled

  Delta Rhythm
  21:00 - 22:00

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play