menu Home chevron_right
Eemsdelta

Gemeente Eemsdelta heeft sluitende begroting in onzekere tijden

Marcel Voorthuijsen | 12 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteerde voor 2023 tot en met 2026 een sluitende begroting. Een sluitende begroting is een overzicht van de financiën waarbij de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. Sinds dit jaar is er sprake van een ongekend hoge inflatie: meer dan 10 procent ten opzichte van een jaar geleden. Hoofdoorzaak zijn met name de sterk gestegen energieprijzen. Ook zijn de prijzen van voedsel en andere producten gestegen. Dit heeft invloed op het huishoudboekje van al de inwoners, verenigingen en bedrijven en op de financiën van de gemeente.

Onzekere tijden

Wethouder Jan Menninga: “We leven momenteel in onzekere tijden. Steeds meer inwoners van Eemsdelta maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen betalen. Wij verwachten daarom dat meer inwoners ondersteuning nodig hebben en een beroep gaan doen op de gemeentelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en minimaregelingen. De lastendruk voor inwoners, organisaties en bedrijven hebben we in 2022 kunnen beperken door de extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen met 2,5 procent te schrappen. Dit doen we ook in 2023 en 2024. Daarnaast is besloten het tarief voor de rioolheffing voor 2023 niet te verhogen. Ook dit geeft voor onze inwoners enige verlichting. Daarnaast verhogen we de reclamebelasting niet in 2023.”

Extra verhoging OZB voor 2023 en 2024 geschrapt

De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt naast de correctie op de prijsontwikkeling (jaarlijkse indexatie) niet met 2,5 procent extra verhoogd in 2023 en 2024. Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 is besloten om de extra verhoging OZB met 2,5 procent voor 2023 en 2024 te schrappen. In het coalitieakkoord staat dat het college terughoudend om wil gaan met lastendrukverhoging voor inwoners, organisaties en bedrijven. Om de woonlasten te verlagen, is een deel van de voorziening riolering ingezet om het riooltarief op hetzelfde tarief te houden in 2023 als 2022.

Maatregelen verlaging energielasten

Het Rijk neemt verschillende maatregelen om de toegenomen energielasten voor huishoudens zo veel mogelijk te verlagen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er de eenmalige energietoeslag van € 1300,-. Inwoners van Eemsdelta  kunnen die tot 1 december 2022 aanvragen via eemsdelta.nl/energietoeslag.

Eemsdelta heeft aanvullend hierop een gemeentelijke maatwerkregeling, het Energiefonds. Het Energiefonds is er voor alle huishoudens die door aantoonbaar gestegen energielasten financieel dreigen vast te lopen. Inwoners kunnen tot en met 31 december 2022 een maandelijkse tegemoetkoming aanvragen via eemsdelta.nl/energietoeslag. Daarnaast is er het gemeentelijk ‘ Informatie- en adviespunt geldzaken’. Inwoners met (dreigende) financiële problemen kunnen hier voor hulp terecht. Het Informatie- en adviespunt geldzaken is bereikbaar via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

  • cover play_circle_filled

    Omroep Eemsdelta
    Altijd dichtbij

  • cover play_circle_filled

    Lunchradio
    13:00 - 14:00

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play